Услови коришћења

Општи услови коришћења

Сагласност са Условима коришћења Коришћењем сајта vozise.com, слажете се и прихватате одређене услове и правила коришћења (у даљем тексту 'Услови коришћења') који су наведени у даљем тексту.

Заштита ауторских права (Copyright)
Овај веб сајт је у целости власништво тима BTGport.net. Сав софтвер кориштен на сајту је пројектован и развијен за потребе система Vozise.com и заштићен је међународним законима који регулишу ту област. Садржај и софтвер портала може се користити само за оно за шта је намењен, односно превоз људи у роба. Није дозвољено коришћење Сервиса ради продаје производа или услуга или за повећање посећености било ког другог сајта у комерцијалне сврхе, као ни преузимање резултата претраживања система voziSe.com, њихово преобликовање и објављивање на другим сајтовима. Уколико желите да систем vozise.com употребите у комерцијалне сврхе или на другачији начин него што је овде описано, обратите нам се путем е-поште, на адресу: info@vozise.com

Заштићено име
voziSe.com је заштићено и власништво је тима BTGport.net. Забрањено је коришћење овог имена или знака од стране било ког Сервиса, производа или услуге која нема везе са системом voziSe.com. Забрањено је и коришћење имена и знакова који својом сличношћу са именом и знаком voziSe.com могу довести у заблуду кориснике и трећа лица да било који сервис, производ или услуга имају везе са системом voziSe.comме или агенцијом или тимом BTGport.net.

Утисци и изјаве на порталу
Било какви утисци или изјаве на порталу, у делу у коме је корисницима остављена могућност да изразе своје мишљење, неексклузивно су власништво система voziSe.com и могу се користи у рекламне сврхе и прилагођавати према потреби. Уколико оставите утисак на порталуу, слажете се и прихватате да систем voziSe.com може користити име под којим пошаљете било који утисак или изјаву.

Ризик тачности информација
Тачност информација прослеђених путем система voziSe.com искључиво зависи од наших корисника Сервиса, тј. самих возача и путника. voziSe.com не одговара за било какву нетачност информација, јер није у могућности да контролише све огласе. Уколико нисте задовољни одређеним огласом, можете се обратити систему voziSe.com, на адресу info@vozise.com , који ће покушати да утврди како може да у будућности спречи слична незадовољства (нпр. искључивањем проблематичних корисника из система voziSe.com). Такође, можете и оставити свој утисак о одређеном возачу/сапутнику, у делу предвиђеном за то, који ће бити доступан свим заинтересованима.

Злоупотреба Сервиса
voziSe.com задржава право да ускрати сервис корисницима за које утврди да га злоупотребљавају. Уколико се корисници лажно представљају, постављају лажне огласе и слично, voziSe.com има право да такве кориснике спречи да даље користе систем voziSe.com. Уколико желите да пријавите слично понашање корисника, и тиме унапредите пословање система voziSe.com, молимо Вас да нам се обратите путем е-поште на адресу info@vozise.com

Порицање гаранција
voziSe.com Вам обезбеђује систем 'онакав какав је', без икаквих гаранција у било ком смислу. Ви прихватате пуну одговорност за било какву штету или губитке настале услед коришћења или немогућности коришћења система voziSe.com. voziSe.com се изричито одриче свих изражених, подразумеваних или прописаних гаранција, али не и на погодности за одговарајућу намену и против прекршаја интелектуалних права. voziSe.com не гарантује да ће Сервис испунити Ваше захтеве ни да ће рад Сервиса бити без прекида и без грешака.

Ограничење одговорности Ви схватате и прихватате да систем voziSe.com може имати грешке у функционисању, пројектне грешке или друге проблеме и да коришћење Сервиса може резултирати у непредвиђеној неправилности, укључујући, али не и ограничено на, неочекивани резултат или губитак података. Ограничење одговорности се примењује у смислу штете због других информација, Сервиса, услуга, савета или производа до којих се дошло помоћу линкова или реклама на систему voziSe.com. Ни под којим условима voziSe.com није одговоран за неправилно функционисање или прекид рада система voziSe.com, проузроковано директно или индиректно природним силама, елементарним непогодама или узроцима који су ван разумне моћи контроле, у шта спадају, али не и ограничено на, проблеми у функционисању интернета, кварови на компјутерској опреми или проблеми са истом, проблеми у функционисању телекомуникационе опреме или мреже или неке друге врсте уређаја и опреме, нестанци струје, болести запослених, несарадња трећих лица, све врсте друштвених превирања, наредбе домаћих и међународних судова.

Обавештења е-поштом
voziSe.com задржава право да Вас контактира електронском поштом у смислу обавештавања о статусу вашег налога, ваших огласа и повремених новости.


Промене Услова коришћења
voziSe.com задржава право да из било ког разлога и без најаве промени Услове коришћења с времена на време, промени ценовник и промени систем voziSe.com у било ком тренутку, укључујући и право да прекине сервис, са или без најаве, без одговорности према Вама или било ком трећем лицу. Све такве промене на систему voziSe.com ће бити објављене на порталу и све промене ступају на снагу одмах по објављивању на сајту. Ви се обавезујете да повремено посетите одељак Услови коришћења, како бисте се благовремено упознали са евентуалним променама.

Коришћењем система voziSe.com по објављивању промена у условима коришћења, ви се слажете и прихватате све промене.

Остало
Ови Услови коришћења представљају уговор између система voziSe.com и Вас, као корисника, који се тичу коришћења система voziSe.com и замењује све претходне, писане или усмене договоре, разговоре или уговоре који овде нису посебно поменути. Било каква одступања од одредаба уговора ће имати дејство само уколико су начињена писмено од стране система voziSe.com.

Уколико се не слажете са било којим наведеним условом или правилом, молимо Вас да више не користите систем voziSe.com.

Додатна питања
За додатна питања у вези Става о приватности обратите нам се електронском поштом, на адресу info@vozise.com
Профил Пријава

Заборавили сте лозинку?